Blues Festival Giethoorn

Blues Festival Giethoorn

Geen nieuwe edities Drijf-In Blues Festival Giethoorn

Na 2 festival-loze coronajaren is op 20 en 21 augustus 2022 de 35e editie van het festival gehouden. Het betrof een doorstart, nadat Stichting Evenementen Giethoorn eind 2021 had aangegeven te stoppen met het organiseren van het festival. Onlangs is een evaluatie gehouden van de 35e editie van het festival.

De uitkomst van de evaluatie is dat het bestuur onvoldoende mogelijkheden ziet om de continuïteit van het festival voor langere tijd te waarborgen van wege aanhoudend stijgende kosten en strengere vergunningseisen. Het festival heeft dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente Steenwijkerland financieel weliswaar licht positief gedraaid maar de buffer die hierdoor is ontstaan is volgens het bestuur niet voldoende om op een verantwoorde wijze nieuwe edities te kunnen organiseren.

De conclusie is dan ook dat Het bestuur van Stichting Giethoorn laat weten af te zien van het organiseren van nieuwe edities van het Drijf-In Blues Festival Giethoorn.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙